Новини

Научете повече за последните бизнес, икономически и финансови новини в нашата страница

Плащане на данъци

Плащане на данъци

Дължимият данък върху доходите, определен с годишната данъчна декларация, се заплаща до края на април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.  Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на...

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация са: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност.   Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена...

Деклариране на данъци

Деклариране на данъци

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?  С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през...